[Hướng Dẫn] Chắn học: bài 4 - chi tiết các luật ăn/ đánh

Thảo luận trong 'Luật chơi Chắn Pro' bắt đầu bởi forumadmin, 13/10/11.

Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.
 1. forumadmin

  forumadmin Administrator Ban quản trị

  Thời gian học: 10 phút
  Kết quả: Chưa cần nhớ chi tiết, cứ chơi vài ván Chắn Pro khắc sẽ thành Pro!

  Bài trước: Danh sách các cước


  Khi chơi, không được vi phạm các luật sau:
  [anchor="LUATA"][/anchor]
  A. Ràng buộc với bài trên tay

  1. Ăn treo tranh: Trên bài có một chắn và một quân què cùng hàng, ta lấy quân què để ăn cặp cạ với quân có chắn đó.
  Vd: Trên tay có 1 chắn cửu vạn và 1 quân cửu văn, ăn cửu vạn nhưng lại hạ cửu văn xuống chiếu thành cạ [cửu văn, cửu vạn] (đáng nhẽ phải hạ chắn cửu vạn).

  2. Chíu được nhưng lại ăn thường
  Vd: Có 3 quân cửu vạn, bốc được cửu vạn, đáng nhẽ phải chíu thì lại chỉ hạ 1 quân cửu vạn xuống để ăn thường.

  3. Ăn chọn cạ: Lấy 1 quân trong cạ sẵn có hoặc trong 3 đầu để ăn thành cạ.
  Vd: Có cạ [cửu vạn, cửu văn], lấy cửu vạn ăn cửu sách,hoặc lấy cửu vạn ăn cửu văn.
  Chú ý: Trường hợp có 1 cửu vạn và 2, hoặc 4 cửu văn không gọi là "có cạ" cửa vạn, văn (Vì cửu văn nằm trong chắn rồi, cửu vạn là quân lẻ). Khi đó vẫn được lấy cửu vạn ăn cửu sách.

  4. Ăn cạ chuyển chờ: Là ăn cạ khi đang chờ ù.
  Vd1: Có 5 chắn, 4 cạ, què cửu vạn. Lấy cửu vạn ăn cửu văn.
  Vd2: Có 5 chắn, 3 cạ, ba đầu cửu. Lấy cửu vạn ăn cửu văn.
  Vd3: Có 5 chắn, 4 cạ, què 1 quân. Trong các cạ có cạ 3 vạn & 3 văn. Lấy 3 vạn ăn 3 văn.
  Chú ý thêm:
  + Nếu trước đó đã đánh cạ thì sẽ bắt lỗi 10 - "đánh cạ ăn cạ" (ngồi im luôn)
  + Nếu lấy 3 vạn ăn 3 sách thì có thể bắt lỗi ăn chọn cạ hoặc lỗi ăn cạ chuyển chờ.
  Vd4: Ăn cạ khi có 6 chắn, 3 cạ, què Chi Chi thì KHÔNG PHẢI ăn cạ chuyển chờ, vì bài chưa chờ ù.

  5. Có chắn cấu cạ: Lấy 1 quân trong chắn sẵn có để ăn cạ.
  Vd: Có chắn cửu vạn, không có cửu văn, lấy cửu vạn ăn cửu văn.
  [anchor="LUATB"][/anchor]
  B. Ràng buộc với những quân đã bỏ không ăn

  6. Bỏ chắn ăn chắn: Trước đã bỏ không ăn chắn này, giờ lại đòi ăn.

  7. Bỏ chắn ăn cạ: Lấy 1 quân - mà trước đó đã bỏ ăn chắn - để ăn cạ.

  8. Bỏ cạ ăn cạ: Lấy 1 quân - mà trước đó đã bỏ ăn cạ - để ăn cạ.

  9. Bỏ chắn đánh chắn: Bỏ không ăn 1 quân sau lại đánh đúng quân đó.
  Vd: Trước đã bỏ không ăn cửu vạn, nếu sau đó lại:
  Lấy cửu vạn ăn cửu vạn => lỗi 6.
  Lấy cửu vạn ăn cửu văn => lỗi 7.
  Lấy cửu văn ăn cửu sách => lỗi 8.
  Đánh cửu vạn đi => lỗi 9.
  (Chú ý: Được lấy cửu văn/ sách để ăn chắn - tức được bỏ cạ ăn chắn).
  [anchor="LUATC"][/anchor]
  C. Ràng buộc với những quân đã đánh

  10. Đánh cạ ăn cạ: Đã đánh cả 1 cạ (2 quân) đi thì không được ăn bất kỳ cạ nào nữa.
  Vd: Nếu đã đánh cạ [cửu vạn, văn], sau lại ăn cạ [tam văn, tam sách].

  11. Đánh rồi lại ăn cạ cùng hàng: Đã đánh 1 quân, sau không được dùng quân hàng đó để ăn cạ.
  Lỗi này gồm 2 trường hợp:

  a. Xé cạ ăn cạ: Đã xé cạ, sau không được dùng quân hàng đó để ăn cạ.
  Vd: Có cạ [cửu văn, cửu vạn]. Đánh cửu vạn (xé cạ). Sau lại lấy cửu văn ăn cửu sách.

  b. Xé chắn ăn cạ: Đã xé chắn, sau không được dùng quân hàng đó để ăn cạ.
  Vd: Có chắn cửu vạn. Đánh cửu vạn (xé chắn). Sau lại lấy cửu vạn ăn cửu sách.

  Vd2: Có cửu văn và chắn cửu vạn. Đánh cửu vạn (xé chắn). Sau lại lấy cửu văn ăn cửu sách.

  Chý ý rằng, trong trường hợp như ở ví dụ 2 này, khi chơi, Chắn Pro sẽ không thông báo lỗi là Xé chắn ăn cạ mà vẫn chỉ báo chung chung là Đánh rồi lại ăn cạ cùng hàng như mọi trường hợp khác (của lỗi 11 này). Vì nếu báo Xé chắn ăn cạ thì sẽ làm lộ bài của người bị báo (làng biết được nhà này còn 1 quân cửu vạn nữa).

  12. Đánh 1 quân rồi sau lại ăn đúng quân đó

  13. Đánh đôi chắn đi
  Vd: Đánh cửu vạn, sau lại đánh tiếp 1 quân cửu vạn nữa.
  [anchor="LUATD"][/anchor]
  D. Ràng buộc với những quân đã ăn

  14. Ăn 1 quân rồi sau lại đánh đúng quân đó

  15. Ăn cạ rồi lại ăn hoặc chíu quân cùng hàng
  Vd: Đã lấy cửu văn ăn cửu vạn, sau lại ăn cạ hoặc chắn cửu (bất kỳ cửu gì), hoặc chíu cửu sách.

  16. Đánh cạ khi đẵ ăn cạ
  Vd: Đã đánh cả tam văn, tam sách đi (đánh cạ), sau đó lại lấy cửu vạn ăn cửu sách (ăn cạ).

  17. Ăn cạ đánh quân cùng hàng
  Vd: Đã lấy cửu vạn, ăn cửu văn, sau lại đánh cửu sách đi.
  [anchor="bao-treo-tranh"][/anchor]
  Báo, treo tranh
  Các lỗi dạng:
  B. Ràng buộc với những quân đã bỏ không ăn.
  C. Ràng buộc với những quân đã đánh.
  D. Ràng buộc với những quân đã ăn.
  sẽ bị làng phát hiện ra ngay trong khi chơi.
  Khi đó, người phạm lỗi gọi là bị báo & không được đánh hay ù nữa (chỉ bốc/ rồi dưới), và chờ đến khi ván kết thúc sẽ phải thay làng trả tiền cho người ù.

  Riêng lỗi dạng "A. Ràng buộc với bài trên tay" chỉ bị phát hiện khi người đó ù, bị làng xem bài.
  Trong các lỗi dạng A, lỗi "1. Ăn treo tranh" và "2. Chíu được nhưng lại ăn thường" (gọi chung là lỗi Treo tranh) bị phạt nhẹ hơn: Nghỉ ăn tiền & được hô cước Thông ván sau.
  Các lỗi còn lại (dạng A) bị phạt nặng hơn: Phạt = 8 đỏ 2 lèo.

  Hết bài học!
  Bạn có thể vào chơi ngay Chắn Pro, hoặc học tiếp Bài 5 - Tính điểm, ăn/ phạt tiền


  © 2011-2013 Sân Đình JSC. Ghi rõ nguồn sandinh.com khi bạn phát hành lại giáo trình Chắn học này.
   
 2. mod05

  mod05 Administrator Ban quản trị

  (Mới viết lại luật 4 - ăn cạ chuyển chờ. Cám ơn bác khuongtunha đã chỉ ra sự thiếu chặt chẽ trong mô tả trước đây về luật này)
   
Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.