Luật chơi Tổ Tôm Sân Đình

Đây là mục Tổng hợp các quy định, luật chơi (các cước ù, phạt khi đánh phạm lỗi, tính điểm..) được áp dụng trong game Tổ Tôm của Sân Đình.
Các bạn nên quan tâm đến các vấn đề sau: