Luật chơi chắn pro

Đây là mục Tổng hợp các hướng dẫn chơi game và thông báo luật lệ (các cước ù, phạt khi xướng sai..) được áp dụng trong game Chắn của Sân Đình.
Các bạn nên quan tâm đến các vấn đề sau: